تبلیغات
پیشـــروان(دانش آموختگان) حقـــوق دانشگاه پیام نور گناوه - نهادهای حرفه ایی
«آنكه عدالت را برنتابد ستم را سخت تر یابد. حضرت علی «ع»

نهادهای حرفه ایی

نویسنده :حسین زارعی
تاریخ:یکشنبه 10 اردیبهشت 1391-03:28 ب.ظ

بخش دوم

و همچنین در تقسیم بندی دیگری نمونه های بارز را می توان کانون وکلای دادگستری،نظام پزشکی،کانون کارشناسان رسمی دادگستری،کانون سردفتران رسمی، نظام معماری و ساختمانی ونظام صنفی است این امور بر طبق قانون  جزء خدمات عمومی محسوب شده و تنظیم و اداره آنها به عهده سازمان هایی گذاشته شده که نظام حرفه ایی نامیده می شوند.(7)

به موارد گفته شده می توان نظام پرستاری،نظام روانشناسان، انجمن صنفی مترجمان،نظام مهندسی معدن را اضافه کرد. که این تعداد با  توجه به شرایط اجتماع رو به افزایش است.

 

 

 

 

 

مشخصات نظام حرفه ایی

1.شکل گیری این نظام ها غیر موقت است: اجتماعات را می توان به اجتماعات موقت و غیر موقت یا دایم تقصیم کرد اجتماعات موقت عمدتا برای اهداف مقطعی شکل می گیرد وسپس جمعیت گرد آمده پراکنده می شوند مانند راهپیمایی ها و تجمعات مذهبی و سخنراتی ها. اما اجتماعات دایم برای اهدافی که مستمر است شکل می گیرد مانند انجمن کانون و...نظام های حرفه ایی به شکل دایم به وجود می آیند.

 

2. عضویت در این اجتماعات اجباری است: پس از شکل گیری این نهادها افرادی که می خواهند به این شغلها بپردازند به شکل اجباری باید عضو این نهادها شده و از طرف آنها مجوز یا پروانه فعالیت بگیرند و تحت قوانین این نهادها باید رفتار کنند.

 

3. دارا بودن شخصیت حقوقی: قبلن دکر شد که این نهادها شخصیت حقوقی داشته وبه عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی محسوب می شوند و اختیاربرخی از اعمال حاکمیت به آنها داده شده از جمله این اعمال صدور پروانه برای اعضاء ، پیگیری شکایت و تنبیه انتظامی اعضاء است

 

4.وجود هیات مدیره: این نهادها به شکل هیات مدیره ایی اداره می شوند که توسط اعضاء و به شیوه رای گیری و انتخابات انتخاب می شوند

5. رژیم حقوقی نظام های حرفه ایی مختلط است: بدین معنی که کار و فعالیت عمومی آنها تابع قواعد حقوقی حقوق عمومی و ، و سازمان و امور استخدامی وقراردادهاو معاملات و محاسبات تابع تابع قواعد حقوق خصوصی است.(8)

 

دلایل واهداف شکل گیری

اولین دلیل ظهور و شکل گیری نهادهای حرفه ایی طبقه وجایگاه قرار گیری آنها در حوزه حقوق عمومی است یعنی واسطه بین مردم و حکومت. اما برای تعریف ماهیت این نهادها حقوق دانان به کارکرد و هدف عملی حاصل از تشکیل این نهادها نیز نظر داشته اند اکنون به بعضی از این اهداف می پردازیم.  

 

سازماندهی و ایجاد نظم و انضباط در بین صاحبان حرفه

بدون شک صاحبان حرفه ای خاص چنانچه از قانون و قاعده ای واحد پیروی کنند این پیروی باعث شکل گیری نظم و سازماندهی این افراد می شود نظم یکی از فاکتورهایی است که با حاکمیت قانون برافراد مسلط می شود و" منظور ازایجاد نظام ها یا سازمانهای حرفه ای در حقیقت سازمان دادن حرفه معین و ایجاد نظم و انضباط در بین صاحبان حرفه است." (9)

 

سازماندهی توسط خود آنها

بهترین راه اداره کردن یک گروه اجتماعی استفاده از خود آنها در اداره آنهاست یعنی استفاده از نیروی انسانی آنها در سازماندهی و قاعده مند کردن و پیشبرد اهداف آن گروهی است که ذکر شد.یکی از اهدافی که در شکل گیری نهادهای حرفه ایی ذکر شده این مورد است."منظور از ایجاد نظام های حرفه ای،در حقیقت،سازمان دادن حرفه معین و ایجاد نظم و انضباط در بین صاحبان حرفه توسط خود آنها می باشد."(10)

 

ابزاری برای حکومت برای وظایف اجرایی

نهادها با انجام بخشی از احکام حاکمیت باعث می شوند تا ضمن آنکه بخشی از مسولیت دولت کم شده و دولت به کارهای دیگر بپردازد در عین حال نهادها از فکرها و توانایی  های دیگر غیر از مجموعه سیاسی حاکمیت استفاده می کنند. "امروزه در اکثر سیستم های حکومتی، تأسیساتی که دارای شخصیتی مجزا از سازمان های حکومت مرکزی می باشند ،  برای اداره وظایف عمومی ایجاد شده اند .این سازمان ها ابزارهای مؤثری برای حکومت مرکزی می باشند که به منظور انجام وظایف اجرایی و عمومی تخصصّی که نیازمند استقلال و دور بودن از مسائل سیاسی است ، ایجاد گردیده اند ."(11)

 

حل مشکلات ودفاع ازمنافع اعضاء حرفه

حرفه و شغل یا خدماتی که ارایه می شود مهم ترین عنصر تشکیل گروه یا جمعیت به دور هم است که نهاد حرفه ایی را به و جود می آورد. اتحادیه،کانون،مجمع و ... نامهایی است که به این تشکیلات داده می شود "منظور از ایجاد نظام ها یا سازمان ها حرفه ای در حقیقت سازمان دادن حرفه معین و ایجاد نظم و انضباط در بین صاحبان حرفه است."(12)

حمایت از حقوق مصرف کنندگان خدماتی که توسط این نهادها ارایه می شود. (13)       همچنین از اصول حاکم بر این نهادها می توان به اصل تخصص و اصل حاکمیت قانون بر آنها اشاره کرد.

 

نگاهی بومی - تاریخی به ریشه نهاد حرفه ای در ایران

در جامعه ایران در در کنار نهادهای اجتماعی و حکومتی مانند نهاد دینی، نهاد بازاربه عنوان نهادی اقتصادی شکل گرفته که در اکثر اجتماعات بزرگ و شهرهای مهم کشورنقشی تعیین کننده داشته است . نهاد اقتصادی بازار دارای فرهنگ خاص خود بوده که عرف خاص بازار گاهن منبع شکل گیری حقوق و نیز بوده است دکتر بهمن کشاورز در کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران وفقه اسلامی به نقل از فرهنگ آنندراج اولین نام از سرقفلی را در بازار اصفهان یافته و از ان تعریفی ارایه می دهد در حالی که نه در فقه نشانی از آن بوده و نه در قوانین اولیه ایران . (14) می دانیم که اکنون نیزسرقفلی و حق کسب و پیشه از مسایل قابل بحث حقوقی کشور هستند. نقش نهاد اقتصادی بازار و حتی نقش آن در معادلات اجتمایی در کشوراز اسطوره کاوه آهنگر که قیام خود را از حجره آهنگری اش شروع کرد وچرمی که بر سر چوب کرد و برای اولین بار باعث بوجود آمدن پرچم در کشور گردید تا انقلاب مشروطیت وانقلاب 1357 ایران و حتی بوجود آمدن احزابی قدرتمند و تاثیر گذار مانند جزب موتلفه ایران و اعتصابات و ... غیر قابل انکار است. بازار های سنتی در شهرهای بزرگ ایران خود به راسته ها یا بخش هایی تقسیم شده است مانند راسته مسگران،زرگران،بزازان و... که ضمن تعریف طبقه اجتمایی صاحبان مشاغل در این راسته ها باعث می شده تا سازمان یافته بوده و مراجعه ارباب رجوع و استفاده از خدمات آسان تر بوده و حجره های افراد دارای نظم خاص خود باشد. که این اهداف همان اهدافی است که باعث بوجود آمدن نظام های حرفه ایی  به شکل نوین است  که از غرب کپی برداری شده است . این که نظام حرفه ایی قدرتمند و عرفی کشور چرا خود به همچین بلوغی نرسید وهمچین نهادهایی شکل نگرفت که بدون شک بی ربط به نوع حکومتها در تاریخ کشور و عوامل دیگری است که در این نوشته نمی گنجد و تنها منطور توجه به وجود عرفی نهادهای حرفه ایی در جامعه ایران است و عدم توجه به آنها در شکل گیری نهادهای حرفه ایی به شکل نوین.

 

 

 نهادهای حرفه ایی در قانون ایران

در اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفته شده " احزاب،جمعیت ها،انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یااقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال،آزادی،وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت." تاسیس نهادهای حرفه ای مستلزم قانون است قانون نظام صنفی قانونی است که سعی می کند نظام های حرفه ای را در بر بگیرد اما حرفه های خاصی با توجه به اهمیتشان از آن مستثنی شده است.

در قانون ایران پیش از این که به نظام حرفه ایی پرداخته شود یعنی شکل و چارچوب کلی و قابل انعطافی برای آن ترسیم شود سعی شده به شرایط حرفه مورد نظر وساختار تشکلیاتی مسایل به آن پرداخته شود البته این به آن معنی نیست که به قواعد کلی نمی پردازند. مثلن در قانون نظام پزشکی مصوب 25/1/1383 فصلهای زیر پیش بینی شده است. فصل اول- تعریف ، اهداف دوم- وظایف و اختیارات سوم شرایط ارکان چهارم– ارکان پنجم- انتخابات ششم هیاتهای انتظامی پزشکی

به هرحال " در قوانین مربوط به نظام حرفه ای در ایران گفته شده تعریف یکسانی از نظام حرفه ایی  نکرده اند، برخی از قوانین موجود نظام حرفه ایی را به عنوان تشکیلات حرفه یا شغل معین، موضوع قانون در نظر گرفته اند و برخی منظور از نظام حرفه ای را مقررات مربوطه به یک شغل بیان کرده اند. ماده 1 قانون نظام صنفی کشور مصوب24/12/82 نظام صنفی نظام‌ صنفی‌: قواعد و مقرراتی‌ است‌ كه‌ امور مربوط‌ به‌ سازمان‌، وظایف‌، اختیارات‌، حدود و حقوق‌ افراد و واحدهای‌ صنفی‌ را طبق‌ این‌ قانون‌ تعیین‌ می‌كند. که در این جا نظام به معنی قوانین و مقررات دانسته اند"(15)داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:56 ب.ظ

This is nicely put! .
cialis canadian drugs female cialis no prescription cialis purchasing cialis daily dose generic cialis professional yohimbe cialis 30 day trial coupon il cialis quanto costa cialis farmacias guadalajara brand cialis nl cialis 200 dollar savings card
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:26 ق.ظ

Kudos, Awesome information.
cost of cialis per pill cialis without a doctor's prescription no prescription cialis cheap warnings for cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis 20mg prix en pharmacie cialis lowest price tadalafil 5mg cialis qualitat cialis 100mg suppliers
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:38 ق.ظ

Tips certainly applied!!
side effects of cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis bula tadalafilo cialis dosage recommendations where to buy cialis in ontario purchase once a day cialis buy cialis sample pack how to purchase cialis on line deutschland cialis online
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 10:06 ب.ظ

Thank you, Numerous postings.

cialis without a doctor's prescription cialis for daily use wow cialis 20 female cialis no prescription cialis pills in singapore we like it cialis price wow cialis tadalafil 100mg only now cialis 20 mg cialis kamagra levitra cialis uk
buy cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 11:15 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
buy original cialis generic cialis pro cialis pills viagra vs cialis vs levitra import cialis cialis y deporte cialis 5 mg effetti collateral prix de cialis cialis reviews cialis daily
buy cialis online without a prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 11:35 ب.ظ

Good posts, Thanks a lot.
buy generic cialis discount cialis cialis coupons cialis generico in farmacia cialis daily new zealand cialis kamagra levitra cialis generika 200 cialis coupon cialis tadalafil online buy cialis online cheapest
buy cialis online cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 11:04 ب.ظ

Awesome facts. Thanks a lot.
cost of cialis cvs how to buy cialis online usa cialis generico milano venta cialis en espaa buying brand cialis online safe site to buy cialis online price cialis per pill when can i take another cialis cialis generico lilly achat cialis en itali
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 10:00 ق.ظ

You made your position extremely effectively!.
cialis generika click now buy cialis brand cialis online napol discount cialis non 5 mg cialis generici cialis 100mg suppliers brand cialis generic cialis authentique suisse tarif cialis france legalidad de comprar cialis
buy cialis us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 11:15 ب.ظ

Helpful info. With thanks.
price cialis wal mart pharmacy cialis uk buy cheap cialis in uk generic cialis tadalafil tesco price cialis cialis pas cher paris we like it cialis price cialis 05 cialis 5 mg scheda tecnica cialis rckenschmerzen
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 09:59 ق.ظ

Many thanks. An abundance of tips.

cialis sale online recommended site cialis kanada buy cialis cialis wir preise cialis generico en mexico cialis generika effetti del cialis generic cialis 20mg tablets cialis taglich cialis 20 mg best price
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 10:41 ب.ظ

Appreciate it. Ample info.

cialis 5 mg funziona pastillas cialis y alcoho cialis side effects cilas cialis pills import cialis prix de cialis prix cialis once a da generic cialis tadalafil generic cialis at walmart
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 10:45 ق.ظ

Useful information. With thanks.
deutschland cialis online free generic cialis we recommend cialis info look here cialis cheap canada cialis rckenschmerzen we like it cialis price sialis comprar cialis 10 espa241a cialis professional yohimbe generic cialis pill online
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:39 ب.ظ

With thanks. Plenty of data.

cialis 50 mg soft tab buy brand cialis cheap buy name brand cialis on line buy online cialis 5mg where to buy cialis in ontario cialis vs viagra cialis vs viagra cialis 20mg prix en pharmacie click now buy cialis brand generic cialis 20mg tablets
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:20 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
link for you cialis price cialis 100mg suppliers overnight cialis tadalafil cialis prezzo al pubblico cialis 50 mg soft tab cialis sale online when will generic cialis be available buy cialis sample pack cialis bula generic cialis at the pharmacy
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:45 ب.ظ

Many thanks, Plenty of facts.

cialis tablets buy brand cialis cheap overnight cialis tadalafil cialis generico en mexico cialis wir preise click now buy cialis brand cilas cialis coupon buy cialis online legal dosagem ideal cialis
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:38 ق.ظ

This is nicely put. !
cialis online deutschland generic cialis soft gels cialis pills in singapore comprar cialis 10 espa241a cialis et insomni cialis 5 mg funziona cialis daily dose generic order cialis from india we like it cialis soft gel purchase once a day cialis
Cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 07:48 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
cialis taglich cialis 5 mg schweiz only best offers cialis use cialis australian price acquisto online cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne prezzo di cialis in bulgaria cialis generique canadian cialis opinioni cialis generico
online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 04:49 ب.ظ

Fine content. Many thanks.
drugstore online canada discount canadian pharmacies online canadian discount pharmacies canadian discount pharmacies in canada canadian medications pharmacy most reliable canadian pharmacies drugstore online pharmacy rx from canada safe canadian online pharmacies
http://cialisonli.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:36 ب.ظ

Wow all kinds of wonderful info!
prices for cialis 50mg cheap cialis cialis tadalafil cialis professional from usa callus il cialis quanto costa generic cialis how to purchase cialis on line tadalafil can i take cialis and ecstasy
http://cialisvonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:55 ب.ظ

Awesome info. Cheers!
cialis patent expiration cialis side effects buy cialis online cheapest enter site 20 mg cialis cost rezeptfrei cialis apotheke cialis mit grapefruitsaft cialis side effects dangers cialis pills in singapore click here cialis daily uk cialis dose 30mg
Cialis generic
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:43 ق.ظ

Useful tips. Cheers!
generico cialis mexico prices on cialis 10 mg cialis vs viagra tadalafilo cialis for bph buy cheap cialis in uk wow cialis tadalafil 100mg cialis generika in deutschland kaufen wow cialis 20 prix cialis once a da
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:22 ب.ظ

Thank you! Numerous content.

cialis qualitat we choice free trial of cialis cialis canada on line cialis tablets cialis for daily use click now cialis from canada we like it cialis soft gel buying cialis overnight enter site very cheap cialis generic low dose cialis
Viagra uk
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:49 ب.ظ

Amazing loads of awesome facts!
buying viagra without a prescription where can i get sildenafil buy viagra online now sildenafil and viagra buy viagra online without where i can buy viagra buy viagra where how to safely buy viagra online how to buy viagra on line cheapest viagra online
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 04:40 ق.ظ

Thank you! I value it!
cialis tablets australia side effects for cialis cialis name brand cheap cialis 5 mg effetti collateral generic cialis review uk cialis lilly tadalafi weblink price cialis we recommend cialis info try it no rx cialis we like it safe cheap cialis
Buy generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 08:40 ق.ظ

You said it very well.!
viagra vs cialis vs levitra cialis free trial buy cialis cheap 10 mg no prescription cialis cheap cialis 5 effetti collaterali i recommend cialis generico generic cialis pro prices for cialis 50mg opinioni cialis generico ou acheter du cialis pas cher
keeshasommar.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 04:35 ب.ظ
It's perfect time to make some plans for the
future and it's time to be happy. I've read this post and if I
could I want to suggest you some interesting things or suggestions.
Perhaps you can write next articles referring to this article.
I wish to read even more things about it!
maragretthum.wordpress.com
شنبه 7 مرداد 1396 11:40 ب.ظ
My relatives always say that I am wasting my time here at web, however I know I am getting knowledge everyday by
reading thes good content.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 06:34 ق.ظ
Hey just wanted to give you a quick heads up.
The words in your content seem to be running off the screen in Internet explorer.
I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with
web browser compatibility but I thought I'd post to let
you know. The design look great though! Hope you get the problem solved soon. Kudos
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 03:46 ق.ظ
Now I am going to do my breakfast, afterward having my breakfast coming yet again to
read additional news.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:24 ق.ظ
wonderful issues altogether, you simply gained a new reader.
What could you recommend about your submit
that you just made some days in the past? Any certain?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30