تبلیغات
پیشـــروان(دانش آموختگان) حقـــوق دانشگاه پیام نور گناوه - مهریه: معضلات،مشکلات و راه حل ها
«آنكه عدالت را برنتابد ستم را سخت تر یابد. حضرت علی «ع»

مهریه: معضلات،مشکلات و راه حل ها

تاریخ:چهارشنبه 23 اردیبهشت 1388-06:38 ب.ظ

نویسنده : سکینه حیاتداودی

چکیده :

امروزه یکی از معضلات و مشکلاتی که بر سر راه ازدواج جوانان می توان تصور نمود بحث مهریه های سنگین و با مبالغ نجومی می باشد که به هر حال در گذر زمان از تدابیر مختلفی جهت حل این معضل استفاده شده است تدابیری همچون قوانین مربوط به اعسار ، شیوه نامه اجرایی قوه ی قضائیه ، بحث مالیات بر مهریه  که به نظر می رسد هیچ کدام از موارد مذکور نتوانسته اند راه به جایی ببرند ؛ آخرین تیر ترکش قانونگذار در ماده 8 114 لایحه قانون مجازات اسلامی هویدا گردیده که طی آن هیچ شخصی به دلیل دیون و مجازات های مالی و عسرت از پرداخت آن ها روانه زندان نگردد . به نظر می رسد با تصویب این ماده معضل و مشکل زندانی شدن اشخاص در نتیجه عسرت از پرداخت دیون و به خصوص در مورد اعسار از پرداخت مهریه برای همیشه حل گردد .

چ

کیده :

امروزه یکی از معضلات و مشکلاتی که بر سر راه ازدواج جوانان می توان تصور نمود بحث مهریه های سنگین و با مبالغ نجومی می باشد که به هر حال در گذر زمان از تدابیر مختلفی جهت حل این معضل استفاده شده است تدابیری همچون قوانین مربوط به اعسار ، شیوه نامه اجرایی قوه ی قضائیه ، بحث مالیات بر مهریه  که به نظر می رسد هیچ کدام از موارد مذکور نتوانسته اند راه به جایی ببرند ؛ آخرین تیر ترکش قانونگذار در ماده 8 114 لایحه قانون مجازات اسلامی هویدا گردیده که طی آن هیچ شخصی به دلیل دیون و مجازات های مالی و عسرت از پرداخت آن ها روانه زندان نگردد . به نظر می رسد با تصویب این ماده معضل و مشکل زندانی شدن اشخاص در نتیجه عسرت از پرداخت دیون و به خصوص در مورد اعسار از پرداخت مهریه برای همیشه حل گردد .

کلید واژه :

ازدواج ، مهریه ، دیون ، اعسار ، حقوق مدنی .

مقدمه :

از جمله مسائل حقوقی که ریشه در عرف و مذهب ما دارد و امروزه متأسفانه به یکی از معضلات و مشکلات جوانان چه قبل و چه بعد از ازدواج تبدیل گردیده مهریه می باشد . مهریه مالی است که زن در اثر ازدواج مالک آن می گردد ، عندالمطالبه است و به محض وقوع عقد بر ذمه ی زوج مستقر می گردد و تا قبل از ازدواج نصف مبلغ  و پس از آن تمامی مبلغ مهریه قابلیت مطالبه از ناحیه زوجه و یا وراث مشارالیه را خواهد داشت .

وجود مهریه که خود علامتی مبنی بر عشق ، محبت و علاقه مرد به همسرش می باشد فی نفسه دارای مشکل نیست آنچه ایجاد مشکل و معضل نموده عرف شدن مهریه های سنگین چند هزار سکه ای است که معمولا" از توان مالی مرد که معمولا" جوانی است که در ابتدای راه زندگی قرار گرفته و از قضا از نظر مالی نیز در وضعیت مناسبی به سر نمی برد خارج است . اصولا" و عرفا" خانم ها به مهریه قبل از طلاق به دید اهرم فشاری برای تعدیل مرد و ایستادگی در مقابل ریاست فائقه مشارالیه بر خانواده می نگرند و پس از آن نیز آنرا پناهگاهی مالی برای خود می یابند . آنچه اظهر من الشمس می نماید اینکه عرف شدن مهریه های سنگین و مطالبه آن توسط بانوی خانه و عسرت زوج نهایتا" منجر به اعمال ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی می گردد که پیرو آن داماد نگون بخت سر از مکانی نا خوشایند به نام زندان در می آورد .به هر حال بروز مشکلات و حاد شدن مسأله در دوران مختلف باعث شد تا اندیشمندان ، فرهیختگان و مسئولین ذیربط چه در قوه ی مقننه و چه در قوه قضائیه و چه از طریق طرح لوایح دولت در پارلمان سعی بر تعدیل این نهاد خجسته نمایند  که در این مجال ضمن امعان نظر به مهریه از نقطه نظر مباحث فقهی و حقوقی به بررسی راه کارهای ارائه شده جهت حل مشکلات ناشی از آن می پردازیم .

الف بررسی مهریه از نقطه نظر فقه اسلامی و مبانی حقوق مدنی

1 مهریه در اسلام

وفق قوانین اسلام هر چیزی را که قابلیت تملک داشته باشد هر چند اندک به شرط داشتن مالیت خواه عین یا منفعت می تواند مهریه قرار گیرد . از نقطه نظر کمی یا زیادی مهریه مقدار مشخصی ندارد البته نباید مقدار چنان کم باشد که هیچ ارزشی نداشته باشد مانند یک دانه گندم و این قول مشهور فقها است . چرا که خداوند در آیه شریفه فرموده اند « آتیتم احدیهن قنطارا"» قنطار در لغت مال فراوان را گویند و در قاموس اللغه آمده است : قنطار هزار سکه طلا ، یا هفتاد هزار دینار طلا ، یا هشتاد هزار درهم نقره یا صد رطل یا پوست گاوی پر از طلا و نقره  است .

علی ایحال در فقه قرار دادن مهریه به بیش از مهر السنه مکروه قلمداد گردیده و مراد از مهر السنه مهریه ای است که پیامبر اکرم (ص) برای تمام همسرانش قرار می داد که پانصد درهم برابر پنجاه دینار است ، سید مرتضی بیش از این مقدار را ممنوع دانسته و حکم کرده که اگر بیش از این مقدار باشد به مهرالسنه برگردانده می شود که در این فتوا استدلال به اجماع بوده و البته روایت ضعیفی نیز در این خصوص وجود دارد که نمی توان به آن استناد نمود و اجماع نیز پذیرفته نیست و از طرفی معانی ذکر شده برای لفظ قنطار نیز سخن سید مرتضی را رد می کند . البته اکتفا به مقدار مهرالسنه مستحب می باشد .(1)

از ملاحظه موارد فوق که همگی مبین قوانین اسلامی در خصوص میزان و مال موضوع مهریه می باشد در می یابیم که قوانین اسلامی نیز سقف خاصی برای مهریه اعلام نکرده اند و تعیین مهریه به تراضی طرفین بستگی دارد و قبول مهریه سنگین توسط مرد که البته بنا به عرف موجود بر مرد تحمیل می گردد صرفا" در چارچوب قاعده ی اقدام قرار می گیرد و اقدامی است که مرد علیه خود نموده و به هر حال با توجه به اینکه نمی تواند تا قیامت مجرد بماند راه گریزی هم از آن ندارد .

2 مهریه در حقوق مدنی

مهریه کلمه ای است فارسی و برگرفته از تازی که معمول عوام می باشد و معنی لغوی آن شامل صداق ، مهر و کابین است . (2) و در اصطلاح حقوقی مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح ، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود . اگر چه انعقاد نکاح به طراضی طرفین است ، ولی آثار آن را زن و شوهر به وجود نمی آورند . همین که زن و مرد با پیوند زناشویی موافقت کردند ، در شرایط و وضعیت ویژه ای قرار می گیرند که به ناچار باید آثار و نتایج آن را متحمل شوند . در نتیجه مهر یک الزام قانونی می باشد که بر مرد تحمیل می شود و صرفا" زوجین می توانند ، هنگام بستن عقد یا پس از آن در میزان و مقدار مهر تراضی نمایند .(3) نهاد مهر در حقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آن را در حقوق غربی نمی توان یافت . چه اینکه در حقوق غرب شرط نصف دارایی حاکم بوده یعنی طرفین در دارایی های مکتسب طی سال های پس از ازدواج و زندگی مشترک مشاعا" دارای مالکیت بوده و در صورت انحلال نکاح دارایی های به دست آمده طی این مدت بین آن ها نصف خواهد شد .

علی ایحال در حقوق کشور ما مهریه وفق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد به مالکیت زن در می آید و ... مهریه عندالمطالبه می باشد و در زمره دیون ممتاز و مقدم نیز مذکور افتاده و حتی در صورت فوت زن مهریه داخل در ترکه ، به صورت قهری به ورثه به ارث می رسد و از ناحیه مشارالیها قابل مطالبه از ناحیه زوج می باشد . علی ایحال نکاح دائم دو جنبه را حائز است : یکی جنبه اصلی و عمومی که به زبان علمای اسلام جنبه ی عبادی گویند و آن رابطه ی بسیط زوجیت بین زن و شوهر است دیگر جنبه فرعی و خصوصی است که جنبه مالی نکاح می باشد و در خارج به صورت مهر در می آید .(4)لازم به ذکر است در قانون مدنی فصل هفتم ، باب اول کتاب هفتم به موضوع مهریه اختصاص یافته که مواد تقنینی زیر بنای کاملا" شرعی دارند .

ب مهریه ، مشکلات ، راه چاره

بی شک مهریه فی نفسه دارای مشکل نیست و آنچه ایجاد معضل نموده در حقیقت میزان بالای مهریه هایی است که امروزه به صورت اجتناب ناپذیری در قالب عرف خود را نشان داده و مشکل دقیقا" از جایی شروع می شود که زوجه مبادرت به طرح دادخواست مطالبه مهریه می نماید و به هر حال مرد اموال مکفی برای پرداخت دیونش را ندارد و صدور حکم اعسار نیز که اغلب اوقات حاوی اقساط سنگین است نهایتا" حلال مشکلات نیست  و نهایتا" مرد را با ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی روبرو می نماید .

1 اعسار

قانونگذار جهت حل معضل کلیه اشخاص (محکومین ) که توانایی پرداخت دیون موضوع محکومیت خود را نداشتند طی مصوبات خود در 20 آذر ماه 1313 مبادرت به تصویب قانون اعسار نمود .

 وفق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی معسر کسی است که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال توانایی پرداخت دیون خود را به صورت موقت ندارد . به هر حال در موضوع مبحوث عنه با امعان نظر به قانون اعسار شخص با ارائه استشهادیه ممضی به امضای چهار شاهد که از وضعیت زندگی و وضعیت معیشت مشارالیه آگاهی دارند و با تعرفه ایشان در دادگاه می توانست موفق به اخذ رأی مبنی بر اعسار گردد البته بعد از صدور حکم قطعی و اصدار اجرائیه و اثبات عسرت و عدم ملائت محکوم علیه برای دادگاه ؛ چه اینکه محکوم علیه پس از صدور اجرائیه در مسیر اعمال ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی با این متن که : « هر کس محکوم ، به پرداختمالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آنرا تأدیه ننماید دادگاه او را ملزم به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید و در غیر این صورت بنا به درخواست محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد . » روانه زندان شده و وفق ماده 3 همان قانون ضمن اجرای حبس می تواند دادخواست اعسار خود را مطرح نماید .لازم به ذکر می باشد رسیدگی به دعوی اعسار ، در دادگاه صادر کننده حکم به عمل می آید . و این رسیدگی از حیث رعایت تشریفات تابع مقررات اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 و اصلاحات بعدی آن می باشد .(5)

همان گونه که ملاحظه گردید محکوم علیه در برهه ای از زمان بدون دلیل موجه زندانی می گردد آن هم حبسی که فلسفه وجودی آن مجازات مجرمین و بزهکاران می باشد که اهداف اصلاح گرایانه خود را تعقیب می نماید (6) و به نظر می رسد حبس مفلسین که وفق قوانین اسلامی در امان خداوند قرار دارند (7) چه از نظر عقلی و چه از نظر شرعی موجه نباشد .

2 شیوه نامه اجرایی

به هر حال قوانین موجود در رابطه با اعسار نیز نتوانست گامی موثر در حل مشکلات ناشی از مهریه بر دارد  چه اینکه عدم پذیرش دادخواست اعسار زوج از پرداخت مهریه همزمان با

دادخواست مطروحه توسط زوجه مبنی بر مطالبه مهریه ، از جانب دادگاه ، وفق رویه حاکم بر محاکم ، که البته ناشی از پیش بینی قوانین بود و از آنجا که ارائه دادخواست موصوف مبنی بر اعسار ، صرفا" پس از صدور حکم محکومیت مشارالیه امکان پذیر بود که البته با توجه به بحث اطاله دادرسی و اوقات دادگاه و وارد شدن پرونده به مرحله اجرا و پیرو آن اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نهایتا" موضوع به محبوس شدن زوج منتهی می گردید و لذا افکار را به سمت و سوی ناکافی بودن قوانین موجود و مشکلات ناشی از آن سوق داد و نتیجه این امر طرح شیوه نامه ای در 16 ماده و یک تبصره توسط قوه ی قضائیه بود تا به این وسیله رویه حاکم بر محاکم را شکسته و گامی موثر در جهت حل معضل مبحوث عنه بردارد و همچنین آمار زندانیان مهریه را کاهش دهد . این شیوه نامه نظر به اصل دهم قانون اساسی که خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی می داند و جهت آسان کردن تشکیل آن و پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی و با استناد به مواد 277 و 652 قانون مدنی و ماده 24 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و رأی وحدت رویه شماره 622 مورخه 29 مهر 1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تنظیم یافت .

ماحصل شیوه نامه این بود که دادگاه قبل از رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه تمامی سعی و تلاش خود را جهت ایجاد مصالحه و سازش بین زوجین و از طریق مراجع داوری همچون شورای حل اختلاف و مراجع مشاوره ای اعم از دولتی و یا خصوصی بنماید و به هر حال در صورت عدم موفقیت مراجع مزبور در حل مشکل و عدم نیل به مصالحه و سازش چنانچه زوج دین خود را قبول نماید می تواند درخواست خود را مبنی بر اعسار در همان دعوی اصلی مطرح نماید تا به صورت واحد و توأمان رسیدگی صورت پذیرد. (8) به هر حال شیوه نامه اجرایی 9 آذر 1385 نیز رویه محاکم را شکست و باعث گردید تا میزانی از مشکلات جوانان در این خصوص تعدیل گردد ولی آنچه پس از اجرای شیوه نامه نمایان گردید ناکار آمدی شیوه نامه در عمل بود چه اینکه صدور احکام دادگاه ها مبنی بر اقساط سنگین در خصوص پرونده های اعسار از پرداخت مهریه نهایتا" منجر به تکرار تراژدی غم انگیز اعمال ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و حبس زوج خواهد شد که عملا" شاهد آن هستیم . با این وصف قانونگذار به فکر تدوین قانونی بر آمد تا به جای مبارزه با معلول ها به علت شناسی پرداخته و سعی بر تعدیل اصل قضیه یعنی پایین آوردن مبلغ مهریه نماید و این امر جامعه را با تدوین ماده 25 لایحه حمایت خانواده مواجه نمود که البته ماده موصوف در نطفه خفه شد و هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید .

3 مالیات بر مهریه

راه حل ابتکاری که دولت آن را جهت تصویب به قوه ی مقننه پیشنهاد نمود طرح ماده 25 لایحه حمایت خانواده بود که البته این ماده از لایحه موصوف حذف گردید ، طی این ماده مقرر شده بود که : « وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند .»(9)

علی ایحال مسائل زیادی ازجمله موانع شرعی و اعلام حرمت موضوع ماده ( مالیات بر مهر به منظور کاهش مبلغ مهریه ) از طرف برخی از فقها و عوامل دیگری مثل بروز ابهامات در مورد کارایی یا ناکار آمدی ماده و اینکه در نهایت مسئولیت پرداخت این مالیات در عمل با چه کسی خواهد بود و از این قبیل موارد باعث گردید تا این عمل ابداعی نیز در نطفه خفه شود ، و هیچ گاه به منصه ی ظهور نرسیده و مورد آزمون قرار نگیرد .

4 ماده 8 114 لایحه قانون مجازات اسلامی

آخرین راه حلی که به نظر می رسد در خصوص نه تنها مهریه بلکه در مسیر قاعده فقهی المفلس فی امان الله و در خصوص سایر بدهی ها اعم از مجازات های نقدی و دیون مستقر بر ذمه اشخاص می تواند راه گشا باشد ماده 8 114 لایحه قانون مجازات اسلامی است که در صورت تصویب تصور می رود مشکل زندانی شدن اشخاص در نتیجه اعسار ، افلاس و عدم ملائت برای همیشه مرتفع گردد و پس از آن خاصه بامشکل زندانیان مهریه مواجه نباشیم ؛ که متن ماده موصوف به شرح ذیل تدوین یافته : « هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود .

چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا دینی که بر ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه یا محکومیت به جزای نقدی داشته باشد و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید و چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می شود در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محکوم علیه حکم به تقسیط صادر می کند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد کرد و در هر حال محکوم علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد .»

از مشاهده ماده و مداقه در آن مبانی ذیل قابل استنباط و تأمل می نماید :

الف حکم ماده اگر چه در قانون مجازات مذکور افتاده علی ایحال شامل محکومیت های مالی مدنی به صورت عام و محکومیت به پرداخت مهریه به صورت خاص نیز می گردد که این مفهوم از عبارت « یا دینی که بر ذمه مدیون بوده و حال شده باشد » و « در هر حال محکوم علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد » می توان دریافت .

ب رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه به صورت خارج از نوبت پیش بینی شده است که با توجه به عدم قابلیت بازداشت ، خاصیت این ضابطه معلوم نیست ؛ صرفا" متضرر از جرم یا داین زودتر متوجه خواهد شد دستش به جایی بند نیست .

ج ظاهرا" نتیجه اعسار محکوم علیه ، تقسیط بدهی مشارالیه می باشد و حالتی که اعسار باعث معافیت او از پرداخت تا احراز ملائت باشد پیش بینی نشده است .

د تشخیص مبلغ قسط ها با توجه به عبارت « دادگاه با توجه به تناسب وضع محکوم علیه حکم به تقسیط صادر می کند » با دادگاه صادر کننده حکم می باشد .

ه تبصره 2 ماده مبحوث عنه دادگاه را مکلف نموده در صورت ادعای محکوم له با راهنمایی او در مورد ملائت محکوم علیه تحقیق و تفحص کند . که از این حیث به نظر می رسد حقوق محکوم له نیز در نظر گرفته شده ضمن اینکه در همین مسیر ( حفظ حقوق محکوم له ) تبصره 3 ماده نیز اشعار می دارد که چنانچه ثابت گردد ، پیش از صدور حکم قطعی اعسار ، محکوم علیه متمول و ملی بوده و آن را از دادگاه مخفی داشته جزای نقدی معادل دو برابر دین و تا 74 ضربه شلاق تعیین کرده ، که طبعا" این جزای نقدی هم می تواند مشمول حکم اصلی ماده باشد .(10)

به هر حال آنچه اظهر من الشمس است این است که ، در صورت تصویب این ماده مشکل محبوس شدن کلیه مدیونین معسر به صورت عام و مدیونین معسر از پرداخت مهریه به طور اخص حل می شود . البته در ماده موصوف ذکر نشده در صورتی که شخص قادر به پرداخت اقساط تعیینی توسط دادگاه نباشد چه اتفاقی در انتظار او خواهد بود آیا این عدم پرداخت مشمول اصل ماده خواهد بود ، که به نظر می رسد با توجه به قسمت اخیر ماده و بیان حکم مبنی بر عدم بازداشت اشخاص به دلیل عسرت از پرداخت دیون و مجازات های مالی این مورد نیز مشمول اصل ماده باشد .

پی نوشت ها :

1 لطفی، اسدالله،ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه ،انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد،سال 1386.

2 جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،ج5،انتشارات گنج دانش،سال1386 .

3 کاتوزیان ،ناصر،حقوق مدنی خانواده ،ج1،انتشارات شرکت سهامی انتشار،سال1385 .

4 امامی،سید حسن، حقوق مدنی، ج4، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه ، سال 1377 .

5 آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج3، انتشارات سازمان چاپ و انتشار ، 1384 .

6 اردبیلی ، محمد علی، حقوق جزای عمومی ، ج2 ، نشر میزان ، سال 1380 .

7 اسکینی ، ربیعا ، حقوق تجارت ، ورشکستگی و تصفیه در امور ورشکسته ، انتشارات سمت ، سال 1375

8 شیوه نامه اجرایی ریاست محترم قوه ی قضائیه مصوب 9 آذر ماه 1385 .

9 ماده 25 لایحه حمایت خانواده که از این لایحه حذف گردیده .

10 زراعت ، عباس ، مقاله نقد و نسیه ، خبر نامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ، فروردین 1387 .

 

 

 نوع مطلب : مقالات حقوقی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظر شما؟() 
canadian pharmaceuticals online
شنبه 31 شهریور 1397 05:31 ب.ظ

You have made the point!
canada online pharmacies reviews trusted pharmacy canada scam northwest pharmacy canada canada drug pharmacy canada online pharmacies prescriptions from canada without viagra canadiense drugs for sale in canada pharmacy canada 24 online canadian pharmacies
cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:07 ب.ظ

You made your position quite nicely!!
cialis australian price cialis tadalafil online price cialis per pill ou acheter du cialis pas cher cialis kamagra levitra we like it safe cheap cialis effetti del cialis cialis dosage cialis 5mg cialis taglich
http://cialisbuys.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 04:00 ب.ظ

Seriously a good deal of fantastic data.
tadalafil 5mg cialis online holland we like it cialis price cialis free trial cialis daily new zealand opinioni cialis generico cialis generic tadalafil buy cialis qualitat cost of cialis per pill brand cialis nl
viagravonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:31 ق.ظ

Point well utilized!.
cialis taglich trusted tabled cialis softabs fast cialis online cialis farmacias guadalajara cialis daily rezeptfrei cialis apotheke generic cialis tadalafil cialis therapie 5 mg cialis coupon printable cialis sicuro in linea
canadian online pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:15 ب.ظ

Wow a lot of amazing tips.
online pharmacy canada canadian pharmaceuticals stocks canadian online pharmacies legal canadian discount pharmacies in canada canadian rx canadian pharmacy viagra brand canadian medications pharmacy canadian rx world pharmacy how safe are canadian online pharmacies canada medication
viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:25 ق.ظ

Many thanks. I enjoy this!
where can i buy viagra without viagra order online uk buy viagra pills online buy cheap viagra pills online buy viagra online safely buy viagra from canada viagra mail order buying viagra without a prescription viagra for men where can i buy real viagra
Online cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:38 ب.ظ

Truly tons of wonderful info!
cialis canada on line cialis 20 mg effectiveness look here cialis order on line we use it 50 mg cialis dose only best offers 100mg cialis cialis for bph cialis 20mg preis cf canadian discount cialis buying cialis on internet price cialis wal mart pharmacy
cialisonli.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:14 ق.ظ

You expressed it exceptionally well.
tadalafil estudios de cialis genricos cialis farmacias guadalajara cialis 20mg prix en pharmacie tadalafilo cialis y deporte cialis online nederland weblink price cialis cialis side effects how to buy cialis online usa
viagrayosale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:07 ب.ظ

Effectively voiced really. .
wow cialis tadalafil 100mg cialis 5 mg funziona canadian drugs generic cialis cialis price thailand cialis for sale cialis daily cialis 20 mg cut in half cialis for bph cialis 5 effetti collaterali cialis dosage amounts
viagra canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:31 ق.ظ

Superb material. Cheers!
buy viagra where how to get cheap viagra buy viagra from india viagra buy viagra pharmacy viagra levitra buy sildenafil generic sildenafil and viagra where can i buy viagra pills how get viagra generic viagra online usa
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:06 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis sicuro in linea non 5 mg cialis generici look here cialis cheap canada cialis super kamagra buy cialis online nz cialis tadalafil online get cheap cialis cialis coupons printable cialis 20mg prix en pharmacie best generic drugs cialis
Viagra tablets australia
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:33 ق.ظ

You actually stated it superbly!
buy viagra online pharmacy buy cheap viagra online usa buying viagra online from canada where can i order viagra online cheap viagra pharmacy viagra for cheap prices online pharmacy order buy viagra online generic purchase viagra viagra online uk
Cialis online
جمعه 17 فروردین 1397 09:11 ب.ظ

Truly a good deal of fantastic information.
generic cialis levitra cialis en mexico precio generic low dose cialis cialis y deporte buy cialis sample pack chinese cialis 50 mg cialis 30 day trial coupon generic cialis pro we like it cialis soft gel cialis kamagra levitra
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 06:07 ب.ظ

You actually suggested that adequately.
sialis cost of cialis cvs cialis 5 mg effetti collateral cialis dosage female cialis no prescription prices on cialis 10 mg achat cialis en europe cialis pills cialis generika order a sample of cialis
std testing price
شنبه 13 آبان 1396 04:44 ب.ظ
این واقعا یک قطعه اطلاعات خنک و مفید است. من راضی هستم که شما این را به اشتراک گذاشتید
اطلاعات مفید با ما لطفا ما را به این موضوع آگاه کن
با تشکر برای به اشتراک گذاری
http://cindatiede.jimdo.com/2015/06/26/hammer-toe-pain-after-surgery
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:35 ب.ظ
Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a
quick shout out and tell you I really enjoy reading through your articles.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal
with the same topics? Thanks for your time!
What do eccentric heel drops do?
شنبه 14 مرداد 1396 11:42 ب.ظ
This text is invaluable. Where can I find
out more?
http://lonafeher.hatenablog.com/about
جمعه 13 مرداد 1396 12:29 ب.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this
topic to be actually something which I think I would
never understand. It seems too complex and very broad for me.
I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!
http://madelaineurso.hatenablog.com/entry/2016/02/27/183645
شنبه 7 مرداد 1396 10:35 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog
and was curious what all is needed to get setup? I'm assuming
having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web smart so I'm not 100% sure.
Any tips or advice would be greatly appreciated.
Thanks
std screening
یکشنبه 4 تیر 1396 07:33 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین ابتدا آیا واقعا نشستن
خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما قادر به من مؤمن
اما تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من با این حال مشکل خود را با جهش در منطق و شما
خواهد را خوب به کمک پر همه کسانی شکاف.

در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من
می بدون شک بود تحت تاثیر قرار داد.
Katrin
جمعه 22 اردیبهشت 1396 06:02 ق.ظ
Hello, all is going nicely here and ofcourse every one is sharing information, that's really fine, keep up writing.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 06:52 ق.ظ
With havin so much content do you ever run into any problems of
plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I've either created myself or
outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement.
Do you know any methods to help stop content from being ripped off?

I'd really appreciate it.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 03:52 ب.ظ
I just couldn't depart your web site before suggesting
that I really loved the usual information a person supply to
your guests? Is going to be again ceaselessly to check up on new posts
manicure
پنجشنبه 10 فروردین 1396 05:52 ب.ظ
Thanks for sharing such a nice opinion, paragraph is good,
thats why i have read it fully
یکشنبه 24 اردیبهشت 1391 01:45 ب.ظ
راجع به نویسنده مطلب اطمینان دارید
گناوه نیوز
سه شنبه 22 تیر 1389 09:28 ب.ظ
از این پس اخبار گناوه را در گناوه نیوز بخوانید
محمد
یکشنبه 27 اردیبهشت 1388 12:03 ب.ظ
سلام
شما دعوتید به جشن تولد تئاتر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر