تبلیغات
پیشـــروان(دانش آموختگان) حقـــوق دانشگاه پیام نور گناوه - مهریه: معضلات،مشکلات و راه حل ها
«آنكه عدالت را برنتابد ستم را سخت تر یابد. حضرت علی «ع»

مهریه: معضلات،مشکلات و راه حل ها

تاریخ:چهارشنبه 23 اردیبهشت 1388-07:38 ب.ظ

نویسنده : سکینه حیاتداودی

چکیده :

امروزه یکی از معضلات و مشکلاتی که بر سر راه ازدواج جوانان می توان تصور نمود بحث مهریه های سنگین و با مبالغ نجومی می باشد که به هر حال در گذر زمان از تدابیر مختلفی جهت حل این معضل استفاده شده است تدابیری همچون قوانین مربوط به اعسار ، شیوه نامه اجرایی قوه ی قضائیه ، بحث مالیات بر مهریه  که به نظر می رسد هیچ کدام از موارد مذکور نتوانسته اند راه به جایی ببرند ؛ آخرین تیر ترکش قانونگذار در ماده 8 114 لایحه قانون مجازات اسلامی هویدا گردیده که طی آن هیچ شخصی به دلیل دیون و مجازات های مالی و عسرت از پرداخت آن ها روانه زندان نگردد . به نظر می رسد با تصویب این ماده معضل و مشکل زندانی شدن اشخاص در نتیجه عسرت از پرداخت دیون و به خصوص در مورد اعسار از پرداخت مهریه برای همیشه حل گردد .

چ

کیده :

امروزه یکی از معضلات و مشکلاتی که بر سر راه ازدواج جوانان می توان تصور نمود بحث مهریه های سنگین و با مبالغ نجومی می باشد که به هر حال در گذر زمان از تدابیر مختلفی جهت حل این معضل استفاده شده است تدابیری همچون قوانین مربوط به اعسار ، شیوه نامه اجرایی قوه ی قضائیه ، بحث مالیات بر مهریه  که به نظر می رسد هیچ کدام از موارد مذکور نتوانسته اند راه به جایی ببرند ؛ آخرین تیر ترکش قانونگذار در ماده 8 114 لایحه قانون مجازات اسلامی هویدا گردیده که طی آن هیچ شخصی به دلیل دیون و مجازات های مالی و عسرت از پرداخت آن ها روانه زندان نگردد . به نظر می رسد با تصویب این ماده معضل و مشکل زندانی شدن اشخاص در نتیجه عسرت از پرداخت دیون و به خصوص در مورد اعسار از پرداخت مهریه برای همیشه حل گردد .

کلید واژه :

ازدواج ، مهریه ، دیون ، اعسار ، حقوق مدنی .

مقدمه :

از جمله مسائل حقوقی که ریشه در عرف و مذهب ما دارد و امروزه متأسفانه به یکی از معضلات و مشکلات جوانان چه قبل و چه بعد از ازدواج تبدیل گردیده مهریه می باشد . مهریه مالی است که زن در اثر ازدواج مالک آن می گردد ، عندالمطالبه است و به محض وقوع عقد بر ذمه ی زوج مستقر می گردد و تا قبل از ازدواج نصف مبلغ  و پس از آن تمامی مبلغ مهریه قابلیت مطالبه از ناحیه زوجه و یا وراث مشارالیه را خواهد داشت .

وجود مهریه که خود علامتی مبنی بر عشق ، محبت و علاقه مرد به همسرش می باشد فی نفسه دارای مشکل نیست آنچه ایجاد مشکل و معضل نموده عرف شدن مهریه های سنگین چند هزار سکه ای است که معمولا" از توان مالی مرد که معمولا" جوانی است که در ابتدای راه زندگی قرار گرفته و از قضا از نظر مالی نیز در وضعیت مناسبی به سر نمی برد خارج است . اصولا" و عرفا" خانم ها به مهریه قبل از طلاق به دید اهرم فشاری برای تعدیل مرد و ایستادگی در مقابل ریاست فائقه مشارالیه بر خانواده می نگرند و پس از آن نیز آنرا پناهگاهی مالی برای خود می یابند . آنچه اظهر من الشمس می نماید اینکه عرف شدن مهریه های سنگین و مطالبه آن توسط بانوی خانه و عسرت زوج نهایتا" منجر به اعمال ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی می گردد که پیرو آن داماد نگون بخت سر از مکانی نا خوشایند به نام زندان در می آورد .به هر حال بروز مشکلات و حاد شدن مسأله در دوران مختلف باعث شد تا اندیشمندان ، فرهیختگان و مسئولین ذیربط چه در قوه ی مقننه و چه در قوه قضائیه و چه از طریق طرح لوایح دولت در پارلمان سعی بر تعدیل این نهاد خجسته نمایند  که در این مجال ضمن امعان نظر به مهریه از نقطه نظر مباحث فقهی و حقوقی به بررسی راه کارهای ارائه شده جهت حل مشکلات ناشی از آن می پردازیم .

الف بررسی مهریه از نقطه نظر فقه اسلامی و مبانی حقوق مدنی

1 مهریه در اسلام

وفق قوانین اسلام هر چیزی را که قابلیت تملک داشته باشد هر چند اندک به شرط داشتن مالیت خواه عین یا منفعت می تواند مهریه قرار گیرد . از نقطه نظر کمی یا زیادی مهریه مقدار مشخصی ندارد البته نباید مقدار چنان کم باشد که هیچ ارزشی نداشته باشد مانند یک دانه گندم و این قول مشهور فقها است . چرا که خداوند در آیه شریفه فرموده اند « آتیتم احدیهن قنطارا"» قنطار در لغت مال فراوان را گویند و در قاموس اللغه آمده است : قنطار هزار سکه طلا ، یا هفتاد هزار دینار طلا ، یا هشتاد هزار درهم نقره یا صد رطل یا پوست گاوی پر از طلا و نقره  است .

علی ایحال در فقه قرار دادن مهریه به بیش از مهر السنه مکروه قلمداد گردیده و مراد از مهر السنه مهریه ای است که پیامبر اکرم (ص) برای تمام همسرانش قرار می داد که پانصد درهم برابر پنجاه دینار است ، سید مرتضی بیش از این مقدار را ممنوع دانسته و حکم کرده که اگر بیش از این مقدار باشد به مهرالسنه برگردانده می شود که در این فتوا استدلال به اجماع بوده و البته روایت ضعیفی نیز در این خصوص وجود دارد که نمی توان به آن استناد نمود و اجماع نیز پذیرفته نیست و از طرفی معانی ذکر شده برای لفظ قنطار نیز سخن سید مرتضی را رد می کند . البته اکتفا به مقدار مهرالسنه مستحب می باشد .(1)

از ملاحظه موارد فوق که همگی مبین قوانین اسلامی در خصوص میزان و مال موضوع مهریه می باشد در می یابیم که قوانین اسلامی نیز سقف خاصی برای مهریه اعلام نکرده اند و تعیین مهریه به تراضی طرفین بستگی دارد و قبول مهریه سنگین توسط مرد که البته بنا به عرف موجود بر مرد تحمیل می گردد صرفا" در چارچوب قاعده ی اقدام قرار می گیرد و اقدامی است که مرد علیه خود نموده و به هر حال با توجه به اینکه نمی تواند تا قیامت مجرد بماند راه گریزی هم از آن ندارد .

2 مهریه در حقوق مدنی

مهریه کلمه ای است فارسی و برگرفته از تازی که معمول عوام می باشد و معنی لغوی آن شامل صداق ، مهر و کابین است . (2) و در اصطلاح حقوقی مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح ، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود . اگر چه انعقاد نکاح به طراضی طرفین است ، ولی آثار آن را زن و شوهر به وجود نمی آورند . همین که زن و مرد با پیوند زناشویی موافقت کردند ، در شرایط و وضعیت ویژه ای قرار می گیرند که به ناچار باید آثار و نتایج آن را متحمل شوند . در نتیجه مهر یک الزام قانونی می باشد که بر مرد تحمیل می شود و صرفا" زوجین می توانند ، هنگام بستن عقد یا پس از آن در میزان و مقدار مهر تراضی نمایند .(3) نهاد مهر در حقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آن را در حقوق غربی نمی توان یافت . چه اینکه در حقوق غرب شرط نصف دارایی حاکم بوده یعنی طرفین در دارایی های مکتسب طی سال های پس از ازدواج و زندگی مشترک مشاعا" دارای مالکیت بوده و در صورت انحلال نکاح دارایی های به دست آمده طی این مدت بین آن ها نصف خواهد شد .

علی ایحال در حقوق کشور ما مهریه وفق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد به مالکیت زن در می آید و ... مهریه عندالمطالبه می باشد و در زمره دیون ممتاز و مقدم نیز مذکور افتاده و حتی در صورت فوت زن مهریه داخل در ترکه ، به صورت قهری به ورثه به ارث می رسد و از ناحیه مشارالیها قابل مطالبه از ناحیه زوج می باشد . علی ایحال نکاح دائم دو جنبه را حائز است : یکی جنبه اصلی و عمومی که به زبان علمای اسلام جنبه ی عبادی گویند و آن رابطه ی بسیط زوجیت بین زن و شوهر است دیگر جنبه فرعی و خصوصی است که جنبه مالی نکاح می باشد و در خارج به صورت مهر در می آید .(4)لازم به ذکر است در قانون مدنی فصل هفتم ، باب اول کتاب هفتم به موضوع مهریه اختصاص یافته که مواد تقنینی زیر بنای کاملا" شرعی دارند .

ب مهریه ، مشکلات ، راه چاره

بی شک مهریه فی نفسه دارای مشکل نیست و آنچه ایجاد معضل نموده در حقیقت میزان بالای مهریه هایی است که امروزه به صورت اجتناب ناپذیری در قالب عرف خود را نشان داده و مشکل دقیقا" از جایی شروع می شود که زوجه مبادرت به طرح دادخواست مطالبه مهریه می نماید و به هر حال مرد اموال مکفی برای پرداخت دیونش را ندارد و صدور حکم اعسار نیز که اغلب اوقات حاوی اقساط سنگین است نهایتا" حلال مشکلات نیست  و نهایتا" مرد را با ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی روبرو می نماید .

1 اعسار

قانونگذار جهت حل معضل کلیه اشخاص (محکومین ) که توانایی پرداخت دیون موضوع محکومیت خود را نداشتند طی مصوبات خود در 20 آذر ماه 1313 مبادرت به تصویب قانون اعسار نمود .

 وفق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی معسر کسی است که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال توانایی پرداخت دیون خود را به صورت موقت ندارد . به هر حال در موضوع مبحوث عنه با امعان نظر به قانون اعسار شخص با ارائه استشهادیه ممضی به امضای چهار شاهد که از وضعیت زندگی و وضعیت معیشت مشارالیه آگاهی دارند و با تعرفه ایشان در دادگاه می توانست موفق به اخذ رأی مبنی بر اعسار گردد البته بعد از صدور حکم قطعی و اصدار اجرائیه و اثبات عسرت و عدم ملائت محکوم علیه برای دادگاه ؛ چه اینکه محکوم علیه پس از صدور اجرائیه در مسیر اعمال ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی با این متن که : « هر کس محکوم ، به پرداختمالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آنرا تأدیه ننماید دادگاه او را ملزم به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید و در غیر این صورت بنا به درخواست محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد . » روانه زندان شده و وفق ماده 3 همان قانون ضمن اجرای حبس می تواند دادخواست اعسار خود را مطرح نماید .لازم به ذکر می باشد رسیدگی به دعوی اعسار ، در دادگاه صادر کننده حکم به عمل می آید . و این رسیدگی از حیث رعایت تشریفات تابع مقررات اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 و اصلاحات بعدی آن می باشد .(5)

همان گونه که ملاحظه گردید محکوم علیه در برهه ای از زمان بدون دلیل موجه زندانی می گردد آن هم حبسی که فلسفه وجودی آن مجازات مجرمین و بزهکاران می باشد که اهداف اصلاح گرایانه خود را تعقیب می نماید (6) و به نظر می رسد حبس مفلسین که وفق قوانین اسلامی در امان خداوند قرار دارند (7) چه از نظر عقلی و چه از نظر شرعی موجه نباشد .

2 شیوه نامه اجرایی

به هر حال قوانین موجود در رابطه با اعسار نیز نتوانست گامی موثر در حل مشکلات ناشی از مهریه بر دارد  چه اینکه عدم پذیرش دادخواست اعسار زوج از پرداخت مهریه همزمان با

دادخواست مطروحه توسط زوجه مبنی بر مطالبه مهریه ، از جانب دادگاه ، وفق رویه حاکم بر محاکم ، که البته ناشی از پیش بینی قوانین بود و از آنجا که ارائه دادخواست موصوف مبنی بر اعسار ، صرفا" پس از صدور حکم محکومیت مشارالیه امکان پذیر بود که البته با توجه به بحث اطاله دادرسی و اوقات دادگاه و وارد شدن پرونده به مرحله اجرا و پیرو آن اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نهایتا" موضوع به محبوس شدن زوج منتهی می گردید و لذا افکار را به سمت و سوی ناکافی بودن قوانین موجود و مشکلات ناشی از آن سوق داد و نتیجه این امر طرح شیوه نامه ای در 16 ماده و یک تبصره توسط قوه ی قضائیه بود تا به این وسیله رویه حاکم بر محاکم را شکسته و گامی موثر در جهت حل معضل مبحوث عنه بردارد و همچنین آمار زندانیان مهریه را کاهش دهد . این شیوه نامه نظر به اصل دهم قانون اساسی که خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی می داند و جهت آسان کردن تشکیل آن و پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی و با استناد به مواد 277 و 652 قانون مدنی و ماده 24 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و رأی وحدت رویه شماره 622 مورخه 29 مهر 1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تنظیم یافت .

ماحصل شیوه نامه این بود که دادگاه قبل از رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه تمامی سعی و تلاش خود را جهت ایجاد مصالحه و سازش بین زوجین و از طریق مراجع داوری همچون شورای حل اختلاف و مراجع مشاوره ای اعم از دولتی و یا خصوصی بنماید و به هر حال در صورت عدم موفقیت مراجع مزبور در حل مشکل و عدم نیل به مصالحه و سازش چنانچه زوج دین خود را قبول نماید می تواند درخواست خود را مبنی بر اعسار در همان دعوی اصلی مطرح نماید تا به صورت واحد و توأمان رسیدگی صورت پذیرد. (8) به هر حال شیوه نامه اجرایی 9 آذر 1385 نیز رویه محاکم را شکست و باعث گردید تا میزانی از مشکلات جوانان در این خصوص تعدیل گردد ولی آنچه پس از اجرای شیوه نامه نمایان گردید ناکار آمدی شیوه نامه در عمل بود چه اینکه صدور احکام دادگاه ها مبنی بر اقساط سنگین در خصوص پرونده های اعسار از پرداخت مهریه نهایتا" منجر به تکرار تراژدی غم انگیز اعمال ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و حبس زوج خواهد شد که عملا" شاهد آن هستیم . با این وصف قانونگذار به فکر تدوین قانونی بر آمد تا به جای مبارزه با معلول ها به علت شناسی پرداخته و سعی بر تعدیل اصل قضیه یعنی پایین آوردن مبلغ مهریه نماید و این امر جامعه را با تدوین ماده 25 لایحه حمایت خانواده مواجه نمود که البته ماده موصوف در نطفه خفه شد و هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید .

3 مالیات بر مهریه

راه حل ابتکاری که دولت آن را جهت تصویب به قوه ی مقننه پیشنهاد نمود طرح ماده 25 لایحه حمایت خانواده بود که البته این ماده از لایحه موصوف حذف گردید ، طی این ماده مقرر شده بود که : « وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند .»(9)

علی ایحال مسائل زیادی ازجمله موانع شرعی و اعلام حرمت موضوع ماده ( مالیات بر مهر به منظور کاهش مبلغ مهریه ) از طرف برخی از فقها و عوامل دیگری مثل بروز ابهامات در مورد کارایی یا ناکار آمدی ماده و اینکه در نهایت مسئولیت پرداخت این مالیات در عمل با چه کسی خواهد بود و از این قبیل موارد باعث گردید تا این عمل ابداعی نیز در نطفه خفه شود ، و هیچ گاه به منصه ی ظهور نرسیده و مورد آزمون قرار نگیرد .

4 ماده 8 114 لایحه قانون مجازات اسلامی

آخرین راه حلی که به نظر می رسد در خصوص نه تنها مهریه بلکه در مسیر قاعده فقهی المفلس فی امان الله و در خصوص سایر بدهی ها اعم از مجازات های نقدی و دیون مستقر بر ذمه اشخاص می تواند راه گشا باشد ماده 8 114 لایحه قانون مجازات اسلامی است که در صورت تصویب تصور می رود مشکل زندانی شدن اشخاص در نتیجه اعسار ، افلاس و عدم ملائت برای همیشه مرتفع گردد و پس از آن خاصه بامشکل زندانیان مهریه مواجه نباشیم ؛ که متن ماده موصوف به شرح ذیل تدوین یافته : « هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود .

چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا دینی که بر ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه یا محکومیت به جزای نقدی داشته باشد و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید و چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می شود در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محکوم علیه حکم به تقسیط صادر می کند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد کرد و در هر حال محکوم علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد .»

از مشاهده ماده و مداقه در آن مبانی ذیل قابل استنباط و تأمل می نماید :

الف حکم ماده اگر چه در قانون مجازات مذکور افتاده علی ایحال شامل محکومیت های مالی مدنی به صورت عام و محکومیت به پرداخت مهریه به صورت خاص نیز می گردد که این مفهوم از عبارت « یا دینی که بر ذمه مدیون بوده و حال شده باشد » و « در هر حال محکوم علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد » می توان دریافت .

ب رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه به صورت خارج از نوبت پیش بینی شده است که با توجه به عدم قابلیت بازداشت ، خاصیت این ضابطه معلوم نیست ؛ صرفا" متضرر از جرم یا داین زودتر متوجه خواهد شد دستش به جایی بند نیست .

ج ظاهرا" نتیجه اعسار محکوم علیه ، تقسیط بدهی مشارالیه می باشد و حالتی که اعسار باعث معافیت او از پرداخت تا احراز ملائت باشد پیش بینی نشده است .

د تشخیص مبلغ قسط ها با توجه به عبارت « دادگاه با توجه به تناسب وضع محکوم علیه حکم به تقسیط صادر می کند » با دادگاه صادر کننده حکم می باشد .

ه تبصره 2 ماده مبحوث عنه دادگاه را مکلف نموده در صورت ادعای محکوم له با راهنمایی او در مورد ملائت محکوم علیه تحقیق و تفحص کند . که از این حیث به نظر می رسد حقوق محکوم له نیز در نظر گرفته شده ضمن اینکه در همین مسیر ( حفظ حقوق محکوم له ) تبصره 3 ماده نیز اشعار می دارد که چنانچه ثابت گردد ، پیش از صدور حکم قطعی اعسار ، محکوم علیه متمول و ملی بوده و آن را از دادگاه مخفی داشته جزای نقدی معادل دو برابر دین و تا 74 ضربه شلاق تعیین کرده ، که طبعا" این جزای نقدی هم می تواند مشمول حکم اصلی ماده باشد .(10)

به هر حال آنچه اظهر من الشمس است این است که ، در صورت تصویب این ماده مشکل محبوس شدن کلیه مدیونین معسر به صورت عام و مدیونین معسر از پرداخت مهریه به طور اخص حل می شود . البته در ماده موصوف ذکر نشده در صورتی که شخص قادر به پرداخت اقساط تعیینی توسط دادگاه نباشد چه اتفاقی در انتظار او خواهد بود آیا این عدم پرداخت مشمول اصل ماده خواهد بود ، که به نظر می رسد با توجه به قسمت اخیر ماده و بیان حکم مبنی بر عدم بازداشت اشخاص به دلیل عسرت از پرداخت دیون و مجازات های مالی این مورد نیز مشمول اصل ماده باشد .

پی نوشت ها :

1 لطفی، اسدالله،ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه ،انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد،سال 1386.

2 جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،ج5،انتشارات گنج دانش،سال1386 .

3 کاتوزیان ،ناصر،حقوق مدنی خانواده ،ج1،انتشارات شرکت سهامی انتشار،سال1385 .

4 امامی،سید حسن، حقوق مدنی، ج4، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه ، سال 1377 .

5 آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج3، انتشارات سازمان چاپ و انتشار ، 1384 .

6 اردبیلی ، محمد علی، حقوق جزای عمومی ، ج2 ، نشر میزان ، سال 1380 .

7 اسکینی ، ربیعا ، حقوق تجارت ، ورشکستگی و تصفیه در امور ورشکسته ، انتشارات سمت ، سال 1375

8 شیوه نامه اجرایی ریاست محترم قوه ی قضائیه مصوب 9 آذر ماه 1385 .

9 ماده 25 لایحه حمایت خانواده که از این لایحه حذف گردیده .

10 زراعت ، عباس ، مقاله نقد و نسیه ، خبر نامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ، فروردین 1387 .

 

 

 نوع مطلب : مقالات حقوقی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظر شما؟() 
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 01:58 ق.ظ

Beneficial stuff. Thanks a lot!
canadian pharmacy no prescription canada online pharmacies reviews canada medication canada viagra canadian online pharmacies legitimate buy vistagra usa trusted pharmacy canada northwest pharmacies mail order canada medication prices canadian pharmacies-24h
http://www.raiderfans.net/forum/member.php?u=298087-AlyciaMcGarvie
دوشنبه 3 تیر 1398 10:48 ق.ظ
I think this website holds some real excellent info for everyone :D.
cheap viagra cialis uk
دوشنبه 3 تیر 1398 07:17 ق.ظ

Kudos! I value this.
prix de cialis we like it safe cheap cialis buy cialis cheap 10 mg cialis price in bangalore cialis cipla best buy buy online cialis 5mg viagra cialis levitra cialis preise schweiz cialis generika in deutschland kaufen cialis tablets australia
Cialis pills
یکشنبه 2 تیر 1398 03:19 ب.ظ

Wow plenty of amazing data!
precios de cialis generico cialis y deporte generic cialis 20mg tablets get cheap cialis cialis australian price ou trouver cialis sur le net cialis farmacias guadalajara cialis tadalafil venta de cialis canada cialis daily new zealand
http://teste.tvsbr.co/bionativeketoreviews350136
یکشنبه 2 تیر 1398 02:41 ق.ظ
Hi, Neat post. There's an issue together with your site in web explorer, would test this?
IE nonetheless is the market leader and a huge
component of folks will leave out your great writing
because of this problem.
http://casashanti.us/groups/keto-ketosis-ketogenic-diet-and-nutrition-411868197/
یکشنبه 2 تیر 1398 01:28 ق.ظ
Hello.This post was extremely motivating, particularly because I was browsing for thoughts on this topic last week.
http://url.letschat.info/bionativeketocost178876
شنبه 1 تیر 1398 11:33 ب.ظ
I genuinely prize your work, Great post.
Cialis pills
شنبه 1 تیر 1398 07:46 ق.ظ

Cheers. I like this.
buy original cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis 200 dollar savings card purchasing cialis on the internet cialis 10mg prix pharmaci cialis therapie interactions for cialis side effects of cialis cialis 5mg discount cialis
http://gnexerta.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:38 ب.ظ

With thanks, I appreciate this.
price cialis per pill cialis dosage recommendations cialis price thailand calis buy cialis cheap 10 mg cialis generico milano cialis 5 mg funziona cialis savings card cost of cialis per pill 200 cialis coupon
http://waitranev.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:20 ق.ظ

Fantastic forum posts, Regards.
buy cialis sample pack comprar cialis navarr tadalafil tablets buying brand cialis online cialis 30 day sample cipla cialis online cialis therapie legalidad de comprar cialis cialis side effects cialis generico lilly
buying cialis in mexico
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:37 ب.ظ

Fine facts. Thanks a lot.
cialis online holland preis cialis 20mg schweiz try it no rx cialis safe dosage for cialis how much does a cialis cost prices for cialis 50mg cialis wir preise cialis tadalafil online cialis coupons cialis coupons
http://inmouti.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:06 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
tarif cialis france what is cialis where do you buy cialis cialis online nederland cialis para que sirve cialis vs viagra link for you cialis price cialis prezzo in linea basso cialis usa cost cialis canadian drugs
http://wordbotfper.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:14 ب.ظ

With thanks. Helpful information!
cialis per paypa generic cialis review uk cialis side effects dangers generic cialis with dapoxetine low dose cialis blood pressure buying cialis in colombia how do cialis pills work we like it cialis price bulk cialis prices on cialis 10 mg
http://tersporca.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:57 ب.ظ

Nicely voiced certainly. !
cialis pills boards tadalafil tablets cialis generico online we choice free trial of cialis recommended site cialis kanada tadalafil generic 5 mg cialis coupon printable cialis patentablauf in deutschland cialis bula does cialis cause gout
http://ticjunccol.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:19 ق.ظ

You actually revealed it really well.
where do you buy cialis buy original cialis side effects for cialis we like it cialis soft gel buy cheap cialis in uk generic cialis cialis reviews we use it cialis online store we recommend cheapest cialis sublingual cialis online
ayurvedic treatment erectile dysfunction india
شنبه 25 خرداد 1398 04:22 ب.ظ
erectile disorder http://viagralim.us erectile disorder !
What i do not realize is in reality how you're no longer really a lot more smartly-preferred than you may be now. You're so intelligent. You understand therefore significantly with regards to this subject, produced me for my part imagine it from a lot of various angles. Its like men and women are not fascinated until it's one thing to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs excellent. All the time handle it up!
http://myaclerti.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 01:33 ب.ظ

Truly tons of great tips.
brand cialis generic cialis 20 mg cut in half cialis qualitat cialis uk the best choice cialis woman purchase once a day cialis cialis generisches kanada cipla cialis online free cialis cialis price in bangalore
http://ubtatsapp.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 09:04 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
cialis 20mg cialis 5 mg deutschland cialis online generic cialis at the pharmacy costo in farmacia cialis cialis online acheter cialis meilleur pri click here take cialis how do cialis pills work cialis sans ordonnance
Cialis generic
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:19 ق.ظ

You actually said that wonderfully!
cialis generique 5 mg usa cialis online prices on cialis 10 mg only best offers 100mg cialis prices for cialis 50mg cialis name brand cheap fast cialis online cialis pills boards i recommend cialis generico cialis en mexico precio
http://wronressa.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:19 ب.ظ

Truly quite a lot of useful information.
cialis from canada generico cialis mexico only best offers 100mg cialis cialis 30 day sample cialis daily reviews the best choice cialis woman cialis coupon cialis per paypa canadian discount cialis 5 mg cialis coupon printable
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:18 ق.ظ

You actually expressed it adequately!
cialis online tadalafil generic prices on cialis 10 mg recommended site cialis kanada cialis for bph only best offers 100mg cialis cialis generico lilly i recommend cialis generico cialis 20 mg cut in half buying cialis overnight
viagra surgery
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:44 ق.ظ

You ought to be a part of a contest for one of the best sites online. I'm going to highly recommend this blog!
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:25 ق.ظ

Great write ups. Kudos!
generic cialis 20mg tablets cialis coupons printable generic cialis cialis 20 mg interactions for cialis online prescriptions cialis cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis soft gels opinioni cialis generico when can i take another cialis
viagra performance enhancing drug
شنبه 18 خرداد 1398 01:27 ب.ظ

Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Kudos
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 09:00 ب.ظ

With thanks, Lots of material!

cialis 20 mg cialis prices viagra vs cialis buy cialis uk no prescription cialis generique 5 mg cialis therapie tadalafil 20mg cialis herbs weblink price cialis tadalafil generic
best herbal treatment ed
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 11:37 ق.ظ
best erectile supplements http://viagralim.us best erectile supplements !
Howdy! Quick question that's completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when browsing from my iphone 4. I'm trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue. If you have any recommendations, please share. Thanks!
http://canadianpharmacyonl.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 05:32 ب.ظ

Whoa quite a lot of great advice!
drugs for sale canadian drug store canada online pharmacies for men canadian online pharmacies legitimate north west pharmacy canada canadian discount pharmacies in ocala fl canadian medications by mail canadian pharmaceuticals reviews canada drugs online most reliable canadian online pharmacies
https://led-displays.ru/string
یکشنبه 18 فروردین 1398 04:12 ق.ظ
iPhoneケース人気
buy generic cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 01:42 ق.ظ

You actually mentioned it perfectly!
cialis 10 doctissimo the best site cialis tablets cialis generico online generic for cialis cialis prezzo in linea basso cialis generisches kanada cialis tadalafil cialis herbs cuanto cuesta cialis yaho cialis dosage amounts
buy cials online
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:17 ق.ظ

You actually revealed it terrifically.
cialis efficacit try it no rx cialis we use it cialis online store cialis sicuro in linea safe site to buy cialis online we choice free trial of cialis cialis savings card cialis for bph cialis soft tabs for sale buy cialis online cheapest
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30