تبلیغات
پیشـــروان(دانش آموختگان) حقـــوق دانشگاه پیام نور گناوه - اصل منع شکنجه
«آنكه عدالت را برنتابد ستم را سخت تر یابد. حضرت علی «ع»

اصل منع شکنجه

نویسنده :حسن اکبری
تاریخ:دوشنبه 16 دی 1387-12:11 ب.ظ

مقدمه

در میان موضوعات حقوق بشر شکنجه جایگاه خاصی دارد چرا که  سالها است  در سراسر جهان انسانها را شکنجه می کنند چه در کشورهای که به شکنجه گری معروف هستند و چه در کشورهای که نظام دمکراتیک  دارند. چینی ها  ضرب المثلی دارندکه می گوید: کسی که دست به خشونت می زند استدلال سرش نمی شود.و شکنجه بدترین نوع خشونت است چون قربانیان آن نمی توانند از خود دفاع کنند.                                                                                                    

اصل منع شکنجه که یکی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشری است.و در اسناد بین المللی و منطقه ای متعدد از جمله  اعلامیه حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است و در تمام اسناد بین المللی  با به کار بردن عبارات مختلفی چون شکنجه  سوء رفتار مجازاتهای ظالمانه  رفتارهای غیرانسانی  رفتارهای تحقیرامیز و غیره را ممنوع کرده اند و از سوی دیگر ممنوعیت منع شکنجه مورد تاکید همه اندیشمندان قرار گرفته است.جامعه شناس آلمانی «هورست هرمان» در کتابی بنام ((شکنجه دائره المعارف دژخیمی )) معتقد است که برای ایجاد روحیه شرم آوری شکنجه هر چه بیشتر دست به افشای شکنجه گران در پهنای همگانی زد چرا که بدترین دشمن شکنجه گران همیشه افکار عمومی بوده است. پس تقسیم مباحث بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا از شکنجه تعریفی ارائه می دهیم سپس بطور اجمال و گذرا به برسی منع شکنجه در اسناد بین المللی و قوانین ایران می پردازیم و پس از آن تاریخچه کنوانسیون منع شکنجه را برسی نموده و بعد از آن برای بهبود وضع قانون منع شکنجه نظراتی ارائه می دهیم و در آخر نیز از این بحث نتیجه گیری می کنیم.                                                                                                                   

تعریف

برای تعریف شکنجه تاکنون تلاشهای بین المللی زیادی انجام شده است. لذا ما در اینجا به دو تعریف اکتفا می کنیم.کنوانسیون منع شکنجه وهرگونه رفتار توهین آمیزدرتعریف  شکنجه مقررمیدارد:((اصطلاح شکنجه به هر عملی اطلاق میشود که عمدا درد یا رنج جانکاه جسمی یا روحی به منظور اهدافی از قبیل اخذ اطلاعات یا اقرار ازشخص مورد نظر یا شخص ثالث ، یا تنبیه شخص مورد نظر یا شخص ثالث به اتهام عملی كه وی مرتكب شده یا مظنون به ارتكاب آن است، یا به منظور ارعاب، تخویف یا اجبار شخص مورد نظر یا شخص ثالث و یا به هردلیل دیگری كه مبتنی بر شكلی از اشكال تبعیض باشد، منوط به اینكه چنین درد و رنجی توسط كارگزار دستگاه حاكمه یا هر شخص دیگری كه در سمت مامور قرار دارد یا به موجب ترغیب یا رضایت صریح یا ضمنی مامورمزبور تحمیل شده باشد. درد و رنج ناشی از خصیصه ذاتی یا عارضی مجازاتهای قانونی خارج از تعریف فوق است)) در تعریف دیگر ((شکنجه یعنی هر عملی که به جهت آن درد یا رنج شدید خواه جسمی خواه روحی به طور عمدی توسط یا به اشاره مقام رسمی بر فرد یا افرادی اعمال شود برای مقاصدی ازقبیل کسب اطلاعات از وی یا شخص ثالث این عمل شامل درد ورنج ناشی از مجازاتهای قانونی به میزانی که مطابق با قواعد حداقل استانداردهای رفتاری با زندانیان است نمی باشد.)) در تمام تعاریفی که از شکنجه شده است می توان نکات ذیل را مشاهده نمود  

 1)هر عملی که سبب درد یا رنج شدید جسمی یا روحی شود                                                        

 2)این عمل از روی عمد باشد

3)شکنجه توسط یا تحت نظر مامور دو لت انجام بگیرد

 4)شکنجه شامل درد و رنج ناشی از مجازات نمی شود

منع شکنجه در اسناد بین المللی و قوانین ایران

مطابق اصل 5 علامیه حقوق بشرهیچکس رانباید تحت شکنجه یا کیفرظالمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیزقرار داد ماده هفت میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریع دارد:(( هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه و غیر انسانی و موهن قرار گیرد ))و ممنوعیت شکنجه از جمله حقوق بنیادین است بدین معنا که در هیچ شرایط و اوضاع و احوالی نمی توان دلیل توجیه کننده ای برای اعمال آن اقامه کرد شکنجه درواقع شدید ترین نوع رفتار ممنوعی است که دراین ماده بدان تصریح شده است. ممنوعیت اجبار و فشار برای گرفتن اقرار از دیرباز در قوانین ایران وجود داشته است. چنانچه ماده125قانون آیین دادرسی كیفری مورخ یازدهم شهریور 1290 هجری شمسی، سؤالات تلقینی یا اغفال یا اكراه واجبار متهم را ممنوع اعلام كرده است. و یا ماده 131 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 نیز تاكیدمی كرد((هر گاه یكی از مستخدمان قضایی یا غیر قضایی دولت برای اینكه متهمی را مجبور به اقرار كند، او را اذیت و آزار بدنی كرده یا در این باب امری دهد، به حبس با اعمال شاقه از 3 الی 6 سال محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت كند، مرتكب، مجازات قاتل را خواهد داشت)) پس از انقلاب نیز، قوانین ایران نسبت به ممنوعیت شكنچه بی تفاوت نبوده اند. از این رو، در اصل 38 قانون اساسی در این خصوص آمده است: ((هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند نباز نیست و  چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود))وطبق ماده578 قانون مجازات اسلامی شکنجه ممنوع اعلام شده است ولی این ماده ناقص و بر خلاف اصل 39 قانون اساسی است که مقرر می دارد:((هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر یا بازداشت  زندانی یا تبعید شده به هر صورتکه باشد ممنوع و موجب مجازات است))زیرا تنها شامل شکنجه بدنی است و شکنجه روحی و روانی را مورد نظر قرار نداده است.                                                                                                                                                                               

تاریخچه کنوانسیون منع شکنجه

 روز ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد در دانمارک به امضا رسید وتا توانست قدرت اجرای یابد سه سال طول کشید. .  موضوع این کنوانسیون ممنوعیت شکنجه به طور مطلق است. البته این به معنی آن نیست که در ۱۴۴ کشوری که این کنوانسیون را امضا کرده‌اند دیگر شکنجه وجود ندارد. در پروتکل الحاقی این کنوانسیون  پیش بینی شده است که کمیته‌های ملی وبین‌المللی بتوانند به طور مستقل زندانها و مراکز نگهبانی پلیس را کنترل کنند. تنها در این صورت است که می‌توان دانست که آیا کشورهایی که کنوانسیون ضدشکنجه را امضا کرده‌اند، به آن عمل می‌کنند یا نه. البته هنوز حدود 51کشور به این پروتکل  ملحق نشده اند کنوانسیون منع شکنجه دستاوردهایی داشته است از جمله آنکه شکنجه گران را از کارخود شرم دارند و دیگر کشور یا دیکتاتوری وجود نداردکه به صراحت بگوید از شگنجه به عنوان روش سیاسی استفاده می کند و همچنین موضوع شکنجه به طور گسترده در جهان مطرح شده است.        

نظرات

در اینجا چند پیشنهاد برای بهبود قانون منع شکنجه بیان می داریم.

1) باید پا را از توسل به قوانین پراکنده ومبهم شکنجه فراتر گذاشت زیرا هرچندقانون گذار ایرانی در قوانین پراکنده به منع شکنجه و مجا زات برای آن پرداخته است، اما در هیچ یك از این قوانین، تعریفی از شكنجه و اركان وشرایط آن ارائه نداده است.                             

 

2) به تبعیت از پرتکل الحاقی منع شکنجه برای نظارت بر اجرای منع شكنجه نهادی در قوه قضاییه ایجاد شود.

3) برای جلوگیری از شكنجه متهم باید مكانیزم‌هایی برای دادرسی عادلانه و تضمینات كافی قانونی برای متهم لحاظ شود از جمله این كه حضور وكیل در زمان بازجویی اجباری شود.

4)  افراد بازداشت شده و بازجوها باید از ممنوعیت شكنجه آگاهی یابند.

نتیجه

شکنجه همیشه غیر قانونی است وفرقی نمی کند که در چه وضعیتی و در چه زمانی انجام می بگیرد.وانسان نباید  شکنجه شود پس هیچ جایی برای تفسیر باقی نمی ماند. قاعده منع شکنجه قاعده ای عام و جهان شمول می باشد ودر میان موضوعات مربوط به حقوق بشر جایگاه خاصی را باز کرده است. و اوضاع واحوال استثنای هرچه که باشد خواه یک وضعیت جنگی یا خطر جنگ و یا بی ثباتی سیاسی و یا هر گونه وضعیت فوق العاده از شکنجه نمی توان به عنوان یک عامل توجیه کننده نام برد قاعده منع شکنجه قاعده ای است مطلق و برابر آن در هیچ شرایطی نمی توان دست به شکنجه افراد زد و وجود تهدید در رابطه با امنیت ملی  تهاجم خارجی  مصلحت نظام و ...به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای غیر انسانی  را توجیه نمی کند.ازنظرسون سگال سخنگوی مطبوعاتی مرکز بین‌المللی توانبخشی به قربانیان شکنجه ((بحث در باره اینکه شکنجه نوعی روش بازجویی است به کلی اشتباه است، چون حقیقت این است که شکنجه وسیله‌ای است برای گسترش دادن ترس و ترور در جامعه، وسیله‌ای است برای اینکه صدای اپوزیسیون را خفه کنند و خودشان را بر سر قدرت نگاه دارند.)) پس به نظرما شکنجه ربطی به بازجویی و اعمال فشار ندارد.چون وقتی  ناخن دست و پای فردی را بکشند،یا سر کسی را زیر آب کنند و هر بار تا حد خفگی نگه دارند، به آنچه هم نکرده اعتراف می‌کند تا آزار و درد متوقف شود.

 منابع

1(علی محمد فلاح زاده

2)دکترعلی نجفی توانا

نوشته شده توسط : حسن اکبری

دانشجوی کارشناسی حقوق

 
نوع مطلب : مقالات حقوقی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cialis online us pharmacy
جمعه 16 آذر 1397 09:11 ق.ظ

You made your position quite well!.
prezzo di cialis in bulgaria cialis professional yohimbe cialis soft tabs for sale achat cialis en itali cialis billig i recommend cialis generico cialis therapie generic cialis review uk the best site cialis tablets preis cialis 20mg schweiz
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:00 ب.ظ

Wow loads of excellent info.
click now buy cialis brand cialis pills in singapore prices on cialis 10 mg buy cialis online cialis pills price each buying cialis overnight viagra or cialis order cialis from india dosagem ideal cialis cialis 05
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:54 ق.ظ

Many thanks! Numerous facts.

order generic cialis online 5 mg cialis coupon printable cialis free trial achat cialis en europe acquisto online cialis low cost cialis 20mg order a sample of cialis acquistare cialis internet cialis pills price each cialis 20 mg cut in half
buy cheap cialis on line
سه شنبه 13 آذر 1397 05:42 ب.ظ

Thanks a lot. Lots of write ups!

cialis cipla best buy link for you cialis price we use it cialis online store cialis generique online cialis cialis prezzo in linea basso only now cialis 20 mg legalidad de comprar cialis american pharmacy cialis cialis for daily use
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 06:27 ق.ظ

Excellent facts. Cheers!
dosagem ideal cialis cialis 10mg prix pharmaci does cialis cause gout cialis tablets overnight cialis tadalafil cialis baratos compran uk cialis 20 mg cut in half how much does a cialis cost pastillas cialis y alcoho generic cialis pill online
buy cialis pills online
دوشنبه 12 آذر 1397 06:26 ب.ظ

Superb postings. Cheers!
low dose cialis blood pressure buy cialis online nz click here to buy cialis cialis en mexico precio safe site to buy cialis online usa cialis online cialis soft tabs for sale side effects for cialis cialis 30 day trial coupon cialis professional from usa
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:08 ق.ظ

Thanks a lot, Good stuff!
link for you cialis price cialis professional from usa cialis rckenschmerzen cialis wir preise cialis name brand cheap look here cialis order on line recommended site cialis kanada precios cialis peru cialis canada on line click now cialis from canada
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 05:56 ب.ظ

Well spoken indeed! !
costo in farmacia cialis cialis great britain buying cialis on internet purchase once a day cialis cialis manufacturer coupon buy cialis online acheter du cialis a geneve click here to buy cialis cialis baratos compran uk order cialis from india
buy tadalafil
یکشنبه 11 آذر 1397 05:41 ق.ظ

Many thanks! Numerous content.

precios de cialis generico cialis 30 day trial coupon acheter du cialis a geneve wow cialis tadalafil 100mg cialis mit grapefruitsaft cialis 5 mg buy where to buy cialis in ontario when can i take another cialis cilas precios cialis peru
buy generic cialis online
شنبه 10 آذر 1397 06:22 ب.ظ

Whoa all kinds of good info!
acheter cialis meilleur pri american pharmacy cialis cialis 20 mg cut in half cialis name brand cheap cialis dose 30mg buy cialis online cipla cialis online overnight cialis tadalafil are there generic cialis buy generic cialis
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 05:18 ق.ظ

You actually reported that adequately.
cialis 200 dollar savings card cialis et insomni cialis per paypa cialis 5 effetti collaterali cialis tablets for sale cuanto cuesta cialis yaho acquistare cialis internet deutschland cialis online cialis patent expiration cialis herbs
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 06:02 ب.ظ

Very good advice. Many thanks.
cialis authentique suisse brand cialis nl ou acheter du cialis pas cher cialis ahumada cialis dosage recommendations achat cialis en suisse precios de cialis generico cialis super acti weblink price cialis cialis professional yohimbe
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 06:16 ق.ظ

You actually suggested that exceptionally well.
tadalafil 20mg online prescriptions cialis can i take cialis and ecstasy fast cialis online look here cialis order on line cialis coupons cialis 20mg preis cf compare prices cialis uk cipla cialis online buying brand cialis online
buy cialis usa
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:59 ب.ظ

You made your stand quite effectively!!
only best offers 100mg cialis recommended site cialis kanada cialis dosage we recommend cialis best buy cialis daily dose generic cialis without a doctor's prescription cialis generique buy cialis online cheapest cialis free trial preis cialis 20mg schweiz
buy cialis usa
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:12 ق.ظ

Regards, Plenty of data.

safe site to buy cialis online dose size of cialis cialis y deporte tadalafil opinioni cialis generico fast cialis online cialis rezeptfrei sterreich cialis prezzo di mercato viagra vs cialis vs levitra cialis australian price
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:16 ب.ظ

You said it perfectly..
estudios de cialis genricos cialis 5 mg funziona generic low dose cialis we choice cialis pfizer india walgreens price for cialis tadalafil tablets side effects for cialis when will generic cialis be available preis cialis 20mg schweiz cuanto cuesta cialis yaho
buy cialis germany
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:38 ق.ظ

You reported that very well!
prescription doctor cialis buy cheap cialis in uk cialis flussig buy brand cialis cheap pastillas cialis y alcoho where do you buy cialis cialis tablets australia cialis bula prix de cialis how to buy cialis online usa
Buy generic cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:58 ق.ظ

Seriously loads of terrific knowledge!
enter site 20 mg cialis cost generic cialis pill online only best offers cialis use tarif cialis france click here to buy cialis pastillas cialis y alcoho cialis generique 200 cialis coupon cialis italia gratis buy cialis uk no prescription
buy cialis with no prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 12:38 ق.ظ

Terrific forum posts. Thank you!
cialis kaufen wo what is cialis viagra cialis levitra cialis generika cialis kamagra levitra enter site very cheap cialis prezzo cialis a buon mercato cialis from canada 200 cialis coupon price cialis per pill
northwest pharmacies mail order
یکشنبه 1 مهر 1397 04:21 ق.ظ

Kudos, I appreciate it!
online pharmacies mexico canadian pharmacies-24h cialis from canada trusted pharmacy canada reputable canadian prescriptions online canadian pharcharmy online24 canadian pharmacies cialis from canada online pharmacy canada how safe are canadian online pharmacies
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:12 ق.ظ

Excellent tips. With thanks!
cialis wir preise cialis generic tadalafil buy cheap cialis no prescription cialis cheap cialis 100mg suppliers does cialis cause gout buying cialis in colombia buying cialis overnight cialis rezeptfrei cialis tadalafil online
viagraky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:55 ق.ظ

Seriously loads of valuable facts.
where can i get sildenafil viagra purchase online buy generic viagra cheap where can i buy generic viagra online buy viagra cheaply generic pharmacy online price of viagra tablets where can u buy viagra get viagra prescription online how to safely buy viagra online
cialisvv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:51 ق.ظ

Thanks. Plenty of advice!

cialis 5 mg effetti collateral walgreens price for cialis generic cialis 20mg uk cialis canada cialis 5 mg scheda tecnica how do cialis pills work cialis rckenschmerzen cialis qualitat only now cialis for sale in us warnings for cialis
viagrayosale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:16 ب.ظ

Wonderful advice. With thanks!
cialis 5mg billiger cialis arginine interactio generic for cialis how to buy cialis online usa generic cialis at the pharmacy cialis price in bangalore buy cialis online cialis in sconto generic cialis tadalafil buy name brand cialis on line
Generic viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:49 ق.ظ

Incredible plenty of useful information!
viagra online pharmacy buy viagra for men cheap levitra cheap viagra uk buy viagra overnight buy pfizer viagra discount viagra how to order viagra where to buy cheap viagra viagra online
generic cialis pharmacy
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:28 ب.ظ

You actually reported that perfectly.
precios cialis peru generic cialis tadalafil click now buy cialis brand cialis in sconto if a woman takes a mans cialis generic cialis pro price cialis best enter site 20 mg cialis cost cialis efficacit try it no rx cialis
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:19 ق.ظ

Superb tips. Many thanks!
cialis farmacias guadalajara cialis super acti deutschland cialis online wow cialis 20 cialis pas cher paris cialis generique 5 mg buy cialis online legal cialis dose 30mg generic cialis cialis generico en mexico
chocolate
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 03:20 ب.ظ
Have you ever considered publishing an ebook or
guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same
topics you discuss and would love to have you
share some stories/information. I know my audience would
appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.
chocolate
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 08:37 ق.ظ
Nice post. I used to be checking continuously this blog and I'm impressed!

Extremely useful information particularly the ultimate section :
) I care for such info a lot. I was looking for this particular
info for a very lengthy time. Thank you and
best of luck.
Viagra 20 mg best price
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 02:42 ق.ظ

Thank you. I value this!
cheap levitra buy viagra online prescription viagra buy viagra pharmacy viagra blue pill best place to buy generic viagra viagra alternative viagra with prescription online cheapest place to buy viagra buy generic viagra usa age to buy viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30