تبلیغات
پیشـــروان(دانش آموختگان) حقـــوق دانشگاه پیام نور گناوه - نمونه سوالات حقوق پیام نور
«آنكه عدالت را برنتابد ستم را سخت تر یابد. حضرت علی «ع»

  ردیف       

 نام درس                                       

  فرمت  

حجم      

 دانلود     

 1

  مقدمه علم حقوق

 

 

 

 2

 اصول فقه1

 

 1.85mb

 

 3

 جرم شناسی

 

269kb

 

 4

 جزای اختصاصی2

 

 

 

 5

 حقوق اساسی1

 

 

 

 6

 حقوق اساسی2

 

 

 

 7

 حقوق بین الملل عمومی1

 

 

 

 8

حقوق ثبت 

 

 

 

 9

 حقوق جزای عمومی1

 

 

 

 10

 حقوق کار

 

 

 

 11

 متون فقه2

 

 

 

 12

 متون فقه3

 

 

 

 13

 مدنی7

 

 

 

 14

آئین دادرسی کیفری1

 

 

 

 15

آئین دادرس کیفری2

 

 

 

 16

آئین دادرسی مدنی1

 

 

 

 17

آئین دادرسی مدنی2

 

 

 

 18

 

 

 

 

 19

 

 

 

 

 20

 

 

 

 

 21

 

 

 

 

 22

 

 

 

 

 23

       
 24